TDA7293V

     NF zosilňovač patriaci medzi moje prvé konštrukcie, ktoré som robil počas štúdia na strednej škole. Ide o katalógové zapojenie podľa dokumentácie od výrobcu. Netypický dizajn som zvolil vzhľadom na dostupnosť materiálov v danom období (študent 1. ročníka na strednej škole má hlboko do vrecka). NF zosilňovač ostal zabudnutý. Po pár rokoch som ho náhodne našiel a daroval. Pokiaľ viem, funguje dodnes.