V tejto sekcii nájdete konštrukcie, ktorých autorom nie som ja. Jedná sa o známe zapojenia (prevažne z internetu), ktorých konštrukcie vznikli na porovnanie zvuku alebo ide o voľne dostupné DIY projekty.

DPA110     DPA220     06.jpg (06.jpg)